Påverka kyrkovalet i Norge (2015) och lyfta upp frågan om tryck/förväntningar på att dricka alkohol i kristna miljöer på dagordningen.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • IOGT Norge

Beviljat bidrag:

250 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se