Översätta och anpassa ett befintligt material för yngre barn som handlar om när någon vuxen dricker för mycket. Pedagoger ska ha kunskap och metoder för hur de kan prata med barn om missbruk i familjen och fler barn som lever i familjer med missbruk ska upptäckas tidigt och få stöd.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Junis

Beviljat bidrag:

1 237 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se