Ökad och breddad spridning av kunskapen i forskningsrapporterna ”Alkoholen och samhället).

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO

Beviljat bidrag:

350 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se