Öka samordningen i Norden och Baltikum mellan cancerorganisationer och organisationer som arbetar med alkohol/drogfrågor. Få cancerorganisationer att belysa kopplingen mellan alkohol och cancer och lyfta upp goda exempel från där detta görs.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • NordAN

Beviljat bidrag:

157978

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se