Öka kunskaperna om speciella utmaningar (kultur, bosättning, språk osv) i Nordens nordliga områden, för att ta fram konkreta förslag till förebyggande insatser .

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Landslaget for Rusfri oppvekst

Beviljat bidrag:

80 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se