Öka kunskapen om trafikfarliga läkemedel och bilkörning, genom att ta fram en broschyr om detta för distribution till t ex läkarmottagningar, trafikstationer och ”kör-uppfriskningskurser” för personer i åldern 65+.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MA-Rusfri trafikk

Beviljat bidrag:

450 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se