Öka kunskapen om bra alkoholpolitik hos nyvalda lokalpolitiker i hälsoutskott. Görs genom att producera en film som sänds ut till dessa personer.

Projektredovisning:

  • 2023-062

Sökande organisation/er:

  • IOGT Norge

Beviljat bidrag:

210 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se