Öka kunskapen om alkoholens inverkan hos målgruppen äldre utlandsfödda, där kunskaperna ofta är bristfälliga och alkohol är tabu.

Projektredovisning:

  • 2022-054

Sökande organisation/er:

  • Spånga Blåbandsförening

Beviljat bidrag:

300 000 kr/år

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se