Öka kunskapen om alkoholens inverkan hos målgruppen äldre utlandsfödda, där kunskaperna ofta är bristfälliga och alkohol är tabu.

Projektredovisning:

  • 2022-054

Sökande organisation/er:

  • Spånga Blåbandsförening

Beviljat bidrag:

300 000 kr/år
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se