Öka förtroende och kvalitetssäkra snabbtester av droganalys på samma som har gjorts när det gäller alkoholmätningsutrustning. Syftet är att förenkla drogtester inom såväl yrkeslivet som trafiken.

Projektredovisning:

  • 2022-053

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

245 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se