Öka förtroende och kvalitetssäkra snabbtester av droganalys på samma som har gjorts när det gäller alkoholmätningsutrustning. Syftet är att förenkla drogtester inom såväl yrkeslivet som trafiken.

Projektredovisning:

  • 2022-053

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

245 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se