Nya verksamhetsformer ska locka unga och deras föräldrar till en livsstil utan droger/alkohol.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan Ria Växjö

Beviljat bidrag:

50 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se