Ny pedagogik för att undervisa om förebyggande insatser mot droger/alkohol.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO-föreningen FC Vattentorget

Beviljat bidrag:

160 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se