Nordiskt projekt med mål att sätta fokus på varför alkohol är ett allvarligt hinder för en hållbar utveckling.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Juvente

Beviljat bidrag:

20 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se