Nätverksträff för rattfylleridrabbade, med möjlighet att knyta kontakter med andra i samma situation, samt få möjlighet till föreläsningar och utbildningar.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

684 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se