Nätverksarbete för att mobilisera och samordna folkrörelsernas arbete i ANDT-frågor på nordisk, nationell, regional och lokal nivå, med särskilt fokus på narkotikafrågor.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • SLAN

Beviljat bidrag:

300 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se