Nätverksarbete för att mobilisera och samordna folkrörelsernas arbete i ANDT-frågor på nordisk, nationell, regional och lokal nivå, med särskilt fokus på narkotikafrågor.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • SLAN

Beviljat bidrag:

300 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se