Nationell konferens (Norge) om förebyggande arbete när det gäller alkohol, psykisk ohälsa och utanförskap. Målgruppen är anställda som arbetar med barn och unga och deras föräldrar, inom förskola, skola, social verksamhet, fritid etc. samt relevanta aktörer inom stat, kommuner och andra organisationer.

Projektredovisning:

  • 2023-019

Sökande organisation/er:

  • Blå Kors Norge

Beviljat bidrag:

100 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se