Möta barn i familjer med missbruk som själva är i riskzon för missbruk och psykisk ohälsa. Stärka föräldrar som har beroendeproblematik.

Projektredovisning:

  • 2022-011
  • 2023-006

Sökande organisation/er:

  • Pingstkyrkan i Kumla

Beviljat bidrag:

300 000 kr/år
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se