Möta barn i familjer med missbruk som själva är i riskzon för missbruk och psykisk ohälsa. Stärka föräldrar som har beroendeproblematik.

Projektredovisning:

  • 2022-011
  • 2023-006

Sökande organisation/er:

  • Pingstkyrkan i Kumla

Beviljat bidrag:

300 000 kr/år

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se