Målet är att rannsaka och påverka dialogen mellan WHO och alkoholindustrin. Avsikten är att utnyttja NordANs medlemsorganisationer i Norden/Baltikum för att påverka WHO.

Projektredovisning:

  • 2023-046

Sökande organisation/er:

  • NordAN

Beviljat bidrag:

100 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se