Målet är att öka kunskapen och medvetenheten om trafikanter och trafikfarliga läkemedel hos aktörer i apoteksbranschen, inom trafikmedicin och trafiksäkerhet.

Projektredovisning:

  • 2023-022

Sökande organisation/er:

  • MHF

Beviljat bidrag:

180 700 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se