Målet är att bryta den starka alkoholnormen i samband med studentfirande. Detta görs genom att besöka gymnasieskolor och även utlysa en tävling där man kan vinna sponsring av ett nyktert studentflak.

Projektredovisning:

  • 2020-030

Sökande organisation/er:

  • Stockholms Läns Blåbandsungdom

Beviljat bidrag:

48 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se