Lärare och övrig skolpersonal utbildas i drogförebyggande frågor

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

Beviljat bidrag:

90 000 KR

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se