Lansera konceptet Sobar, med målet att visa på att det går att skapa ett bra socialt uteliv utan alkohol.

Projektredovisning:

  • 2023-012

Sökande organisation/er:

  • Forbundet Mot Rusgift

Beviljat bidrag:

452 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se