Kamratstöd i skolan (Sverige/Norge) till barn med missbrukande föräldrar.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • UNF Gävleborg

Beviljat bidrag:

65 000kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se