Jubileumsår med kunskapshöjande aktiviteter med målet att öka kunskapen inom aktuella alkohol- och narkotikarelaterade områden, samt att stärka bandet mellan civilsamhället och ANDT-forskare.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • SLAN

Beviljat bidrag:

500 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se