Jubileumsår med kunskapshöjande aktiviteter med målet att öka kunskapen inom aktuella alkohol- och narkotikarelaterade områden, samt att stärka bandet mellan civilsamhället och ANDT-forskare.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • SLAN

Beviljat bidrag:

500 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se