Introducera Dry January, en brittisk modell/kampanj, på Island och i Norge. Målet är att bidra till bättre hälsa, ändra alkoholnormen och bilda offentligt stöd för alkoholpolitiska åtgärder.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • IOGT Iceland

Beviljat bidrag:

500 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se