Inom projektet Idrett uten alkohol anordna seminarier för folkhögskolestudenter för att informera dem om konsekvenser av berusning inom idrott, studiemiljö, vardagsliv och trafik.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • DNT-Edru Livsstil
  • Ung i trafikken

Beviljat bidrag:

117 800 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se