Implementera undervisning om alkohol/droger i relation till trafik i alla ämnen inom ramen för gymnasiets läroplan (görs i en specifik kommun).

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MHF Haninge

Beviljat bidrag:

1 000 000

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se