Implementera ett tänk kring alkohol och droger i föreningens ordinarie arbete med planering av festivaler, evenemang och utbyten och lägga grunden för sunda vanor hos målgruppen.

Projektredovisning:

  • 2021-069
  • 2022-063

Sökande organisation/er:

  • Demokrati för Barns Framtid

Beviljat bidrag:

200 000 kr/år

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se