Implementera ett tänk kring alkohol och droger i föreningens ordinarie arbete med planering av festivaler, evenemang och utbyten och lägga grunden för sunda vanor hos målgruppen.

Projektredovisning:

  • 2021-069
  • 2022-063

Sökande organisation/er:

  • Demokrati för Barns Framtid

Beviljat bidrag:

200 000 kr/år
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se