Identifiera helnyktra bland muslimska immigranter och bygga broar med andra grupper i samhället.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Det Norske Totalavholdsselskap

Beviljat bidrag:

250 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se