I samverkan med andra idéburna organisationer och kommuner samt region Västra Götaland arbeta med frågan om äldre personers ökande alkoholkonsumtion och det ökande folkhälsoproblemet ofrivillig ensamhet.

Projektredovisning:

  • 2021-007

Sökande organisation/er:

  • Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

Beviljat bidrag:

600 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se