I samverkan med andra idéburna organisationer och kommuner samt region Västra Götaland arbeta med frågan om äldre personers ökande alkoholkonsumtion och det ökande folkhälsoproblemet ofrivillig ensamhet.

Projektredovisning:

  • 2021-007

Sökande organisation/er:

  • Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland

Beviljat bidrag:

600 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se