Höja kunskapsnivån kring alkohol och förmå unga att reflektera kring alkoholkonsumtion i samband med att de tar studenten, en alkoholindränkt period i Norge.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Juvente

Beviljat bidrag:

115 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se