• Hem
  • Hjälpa ungdomar som riskerar att hamna i, eller som redan befinner sig i, en beroendesituation samt visa på hur vuxna kan agera som förebilder.

Hjälpa ungdomar som riskerar att hamna i, eller som redan befinner sig i, en beroendesituation samt visa på hur vuxna kan agera som förebilder.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan

Beviljat bidrag:

500 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se