Hjälpa ungdomar som riskerar att hamna i, eller som redan befinner sig i, en beroendesituation samt visa på hur vuxna kan agera som förebilder.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan

Beviljat bidrag:

500 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se