Hjälpa ungdomar som riskerar att hamna i, eller som redan befinner sig i, en beroendesituation samt visa på hur vuxna kan agera som förebilder.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Hela Människan

Beviljat bidrag:

500 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se