Hjälp föräldrar att ge fakta om alkohol till sina barn och försena deras alkoholdebut.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Västra Sveriges Blåbandsungdom

Beviljat bidrag:

230 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se