Hälsoupplysning om effekter av alkohol och läkemedelsbruk för hälsopersonal samt verka för att höja kunskaperna bland de äldre (Norge).

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Actis Oslo og Akershus

Beviljat bidrag:

465 000 kr/år

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se