• Hem
  • Göra myndigheter, skolor, butiker m.fl. uppmärksamma på hur olaglig marknadsföring och försäljning av alkohol till barn och unga sker. Ge myndigheter verktyg för att stoppa detta.

Göra myndigheter, skolor, butiker m.fl. uppmärksamma på hur olaglig marknadsföring och försäljning av alkohol till barn och unga sker. Ge myndigheter verktyg för att stoppa detta.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Alkohol & Samfund

Beviljat bidrag:

500 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se