Göra myndigheter, skolor, butiker m.fl. uppmärksamma på hur olaglig marknadsföring och försäljning av alkohol till barn och unga sker. Ge myndigheter verktyg för att stoppa detta.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Alkohol & Samfund

Beviljat bidrag:

500 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se