Göra myndigheter, skolor, butiker m.fl. uppmärksamma på hur olaglig marknadsföring och försäljning av alkohol till barn och unga sker. Ge myndigheter verktyg för att stoppa detta.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Alkohol & Samfund

Beviljat bidrag:

500 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se