Göra en podcast med målet att bidra till att göra det enklare att välja en alkoholfri livsstil och bidra till förståelsen för detta val.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • DNT-Edru Livsstil

Beviljat bidrag:

500 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se