Göra en kartläggning bland äldre, samt de som jobbar med äldre personer, om erfarenheterna av problematiskt alkoholbruk i denna grupp (Norge).

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Actis-Rusfeltets samarbeidsorgan

Beviljat bidrag:

400 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se