Genomföra två konferenser för att öka kunskapen om kultur, historia, språk och samhälle i Nord-Norge, där det finns särskilda utmaningar knutna till barns uppväxt kopplat till alkoholproblem.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Rusfri Oppvekst

Beviljat bidrag:

75 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se