Genomföra två konferenser för att öka kunskapen om kultur, historia, språk och samhälle i Nord-Norge, där det finns särskilda utmaningar knutna till barns uppväxt kopplat till alkoholproblem.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Rusfri Oppvekst

Beviljat bidrag:

75 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se