Genomföra en nordisk nykterhetsakademi med syfte att stärka individer kunskapsmässigt och med ett nordiskt nätverk för att rusta dem som framtida ledare i sina organisationer.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Nordiska Godtemplarrådet NGR

Beviljat bidrag:

400 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se