Genomföra en nordisk nykterhetsakademi med syfte att stärka individer kunskapsmässigt och med ett nordiskt nätverk för att rusta dem som framtida ledare i sina organisationer.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Nordiska Godtemplarrådet NGR

Beviljat bidrag:

400 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se