Genomföra en kampanj riktad mot politiker, med långsiktigt mål att Statens Pensionsfond slutar investera i alkoholindustrin.

Projektredovisning:

  • 2024-0073

Sökande organisation/er:

  • Forut

Beviljat bidrag:

485 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se