Genomföra en digital undersökning i landets samtliga kommuner (Norge) för att kartlägga vilka som har infört eller har planer på att införa alkolås i den egna fordonsflottan eller i köpta transporttjänster.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • MA-Rusfri trafikk

Beviljat bidrag:

43 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se