Genom en undersökning bland politiska ungdomsförbund och organisationer verksamma inom det sociala området försöka förstå vad som ligger bakom den alltmer liberala synen på alkoholpolitik i de nordiska länderna.

Projektredovisning:

  • 2018-020

Sökande organisation/er:

  • NordAN

Beviljat bidrag:

83 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se