Genom en undersökning bland politiska ungdomsförbund och organisationer verksamma inom det sociala området försöka förstå vad som ligger bakom den alltmer liberala synen på alkoholpolitik i de nordiska länderna.

Projektredovisning:

  • 2018-020

Sökande organisation/er:

  • NordAN

Beviljat bidrag:

83 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se