Genom en sammanställning av forskningsläget beskriva hur berusningsdrickande påverkar de som dricker och människor i deras omgivning och visa på åtgärder som enligt forskningen minskar berusningsdrickandet.

Projektredovisning:

  • 2024-0049

Sökande organisation/er:

  • IOGT-NTO

Beviljat bidrag:

500 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se