Genom en litteraturstudie kartlägga kunskapsläget för sambandet mellan cannabis och cancer. På så sätt kunna bidra med nya perspektiv inom forskningen och folkbildningen.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet NBV

Beviljat bidrag:

300 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se