• Hem
  • Genom en litteraturstudie kartlägga kunskapsläget för sambandet mellan cannabis och cancer. På så sätt kunna bidra med nya perspektiv inom forskningen och folkbildningen.

Genom en litteraturstudie kartlägga kunskapsläget för sambandet mellan cannabis och cancer. På så sätt kunna bidra med nya perspektiv inom forskningen och folkbildningen.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet NBV

Beviljat bidrag:

300 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se