Genom en litteraturstudie kartlägga kunskapsläget för sambandet mellan cannabis och cancer. På så sätt kunna bidra med nya perspektiv inom forskningen och folkbildningen.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet NBV

Beviljat bidrag:

300 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se