Genom debattartiklar och fakta visa hur starkt nykterhetsrörelsen har påverkat livsstilen i Gävleborg. Samarbete med jämförbar region i Norge.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • UNF Gävleborg

Beviljat bidrag:

100 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se