Generera och förmedla kunskap om vilken roll den akuta alkoholpåverkan spelar i danska vuxnas kontakt med ambulanstjänsten. Hur stor del av ambulanskontakterna involverar en alkoholpåverkad patient?

Projektredovisning:

  • 2024-0046

Sökande organisation/er:

  • Alkohol & Samfund

Beviljat bidrag:

1 000 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se