Ge stöd till kommuner att utarbeta en strategi för hur alkoholfrågan ska hanteras i den kommunala vardagen utifrån ett livscykelperspektiv.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • SLAN

Beviljat bidrag:

250 000 kr
Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Byängsgränd 8, 2 tr | 120 40 Årsta | Tel: +46-8-555 765 90 | saff.kansli@mhf.se