Ge stöd till kommuner att utarbeta en strategi för hur alkoholfrågan ska hanteras i den kommunala vardagen utifrån ett livscykelperspektiv.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • SLAN

Beviljat bidrag:

250 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se