Ge barn och deras familjer en kravlös miljö i ett alkohol- och drogfritt sammanhang genom ett socialt och diakonalt arbete.

Projektredovisning:

  • 2022-036

Sökande organisation/er:

  • Skårekyrkan

Beviljat bidrag:

180 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se