Gå igenom alla dödsfall bland unga 15-25 år i Danmark under perioden 2010-18, för att ta reda på hur många av dem som orsakades av alkohol och vilka omständigheterna kring dessa dödsfall var.

Projektredovisning:

Sökande organisation/er:

  • Alkohol & Samfund

Beviljat bidrag:

499 490 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se