Framtagande av två vetenskapliga artiklar som analyserar cannabisanvändningens fördelning och huruvida totalkonsumtionsmodellen även kan appliceras på detta område.

Projektredovisning:

  • 2024-0063

Sökande organisation/er:

  • Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet NBV
  • Narkotikapolitiskt Center NPC

Beviljat bidrag:

750 000 kr

Stiftelsen Ansvar för Framtiden | Gammelgårdsvägen 38 | 112 97 Stockholm | Tel: + 46 72 145 04 86 | kansli@ansvarforframtiden.se